bio/portfolio

David Kolovratník, narozen 7. 7. 1978

Vystudoval střední školu technického zaměření v Hradci Králové. Do roku 2015 pracoval jako protetický technik v ortopedii.

Cenné zkušenosti nyní získává v semestrálních kurzech malby ve Scholastice, v ateliéru Jitky Mikulicové.

Malbě se intenzivně věnuje přibližně od roku 2009.
Ve své práci se zajímá mimo jiné o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k rozměrným plátnům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, nikdy neproběhlých a mnohdy absurdních až děsivých situací a vztahů. I když se jeho malba pomalu obrací od jím tolikrát až obsesivně opakovaného ústředního motivu předchozí tvorby – ryby k figuře, pocit jakéhosi ticha a ponořenosti zůstává i zde.

Archivem se začal zabývat někdy začátkem roku 2016, kdy postupně zpracovával fotografie z období kolem roku 1938, kdy byl jeho prastrýc mladý a plný síly a společně s ostatními jinochy se věnoval trampingu. Akvarely inspirované touto dobou vystavil v Městském domě v Praze – Zbraslavi.

Následovala série rozměrných pláten se stále tlumenou barevností a strukturami tvořenými pomocí vlepování tiskovin přímo do obrazu. V obraze “Hanebná úprava” je použita struktura z listů prastrýcových sešitů s početními úlohami a diktáty z měšťanky. Jinde lepil vzory a střihy z časopisů Praktická Žena nebo strojopisy snářů, které tehdy kolovaly mezi lidmi a opisovaly se pomocí uhlového papíru.

V poslední době mu do obrazů více pronikají barvy, zároveň se vrátil od akrylu k oleji, snaží se také o trochu jiný přístup k archivu a fotografii jako předloze. Zatím co dříve si celou situaci obrazu kolážovitě vytvořil ve Photoshopu a poté přemaloval na plátno, zkouší nyní vyrábět modely předmětů na fotografiích a potom maluje defakto zátiší. Stále však “udržuje spojení” s archivem.

V nejnovější sérii se zabývá jakýmsi záznamem prokrastinace před muzikantskými inzertními servery.

„Již několik let se tímto plýtváním času intenzivně zabývám a pořizuji si printscreeny nejroztodivnějších fotografií bubenického náčiní v bizarních, často domácích prostředích obýváků, kuchyní a předzahrádek. Začal jsem se na věc dívat čistě vizuálně a našel v záznamech té banality zalíbení, podivnou poetiku a estetiku nechtěně ušmudlané prezentace předmětu k prodeji. Je to lehce schizofrenní činnost, často se přistihnu v tom pocitu, že vlastně nevím, jak se na inzerát zrovna dívám, jestli jen „chytám lelky“ se záminkou potřeby nákupu bubenických propriet, či jako vizuální umělec na lovu matérie.“

„Z původních fotografií si vybírám spíše momenty, které buď nedávají smysl už tím, jak jsou vyfotografovány nebo jim vynecháním nebo naopak přidáním jejich částí logiku vezmu.“

 

 

Portfolio – eBay a prokrastinace

Portfolio – „Máma by věděla“

Ostatní témata od roku 2015