Několik málo obrázků ze včerejší POP UP „Jak se rodí hvězdy“ v Pragovce. Děkuju přátelům za milou společnost, Nina Hedwic Mainerová za organizaci a nadšení a samozřejmě i všem ostatním za chvalozpěvy.